Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hľadáme distribútorov!
Hľadáme partnerov na distribúciu roletových puzdier a roletových systémov B-REKORD®.
Ak sme vzbudili Váš záujem, prosím, kontaktujte nás na doleuvedených adresách:
Baltavári Redőny Kft.
H-8000 Székesfehérvár, Borszéki u. 9. | +36 20 531 1008 | info@b-rekord.eu | www.baltavariredony.hu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Náš schránkový roletový preklad                      sme vyvinuli na základe skúseností s nevýhodnými vlastnosťami našej rolety "so skrytým mini puzdrom"!    
Časté problémy... Skrytá roleta do lomeného prekladu s mini puzdrom Schránkový roletový preklad
B-REKORD®
... a naše riešenia:
Vyhotovenie rolety so skrytým mini puzdrom vyžaduje stále zosúladenie úloh projektanta, murára, stolára, sklenára a montéra roliet. rajz1 rajz2 Jeho použitie je jednoduché: B-REKORD® osadený na murivo je potrebné vyplniť betónom, tým preklad je hotový. Po zabudovaní okna (dverí) a po vonkajšom farebnom omietnutí sa môže roleta namontovať.
Lomený preklad silne zúži možnosti izolovania za roletami. Výsledkom je vždy: tepelný most! Homogénny EPS materiál B-REKORD®-u zabezpečí najlepšiu tepelnú izoláciu.
Nakoľko nad oknom (dverami) musí byť izolácia, to znemožní jeho upevnenie z hora. Nosný hliníkový profil B-REKORD®-u dáva uspokojivú možnosť pripevnenia pre okno (dvere)
Tento typ roletového puzdra je montovateľný len na okno (dvere), naň smeruje zaťaženie hmotnosti rolety, jeho pohyb môže vyvolať popraskanie omietky. Zaťaženie rolety, na koncoch B-REKORD®-u, betón prekladu prenesie na nosné murivo.
   
Roletové puzdro má totožnú šírku s oknom, kotúč pásu sa dostane pred okno, preto len jeho prevŕtaním v rohu, dostaneme pás dovnútra. Tunel rolety B-REKORD®-u nasadeného na murivo presahuje cez záskok ostenia, armatúry a zavedenie pásu bude umiestnené tam. Pás sa dostane do obytného priestoru.
Z viny vnútorných armatúr puzdra rolety sa môžu použiť len roletové vodiace koľajnice s tzv. "s mŕtvym priestorom", o šírke 53 cm, čo toľko zakryje z okenného rámu. Práve preto zvonka stačia vodiace koľajnice o šírke 29 mm.
Montážny kryt roletového puzdra nasadený počas výstavby pri neskoršej izolácii záskoku ostenia sa môže zamurovať, konštrukcia sa môže stať nerozoberateľnou! Roleta a montážny kryt do B-REKORD®-u sú vyhotovené podľa hotových rozmerov záskoku ostenia.
Vlastník ochrannej známky B-REKORD® a výrobca: Baltavári Redőny Kft.
www.baltavariredony.hu